Domovní řád

Vážení a milí hosté,

vítáme Vás v naší vile. Dovolte nám abychom Vás seznámili s pravidly domovního řádu. Věříme, že je budete brát jako něco co umožní všem ubytovaným si maximálně užít pobyt a domů si přivést jen samé krásné zážitky a vzpomínky.

Základní instrukce pro příjezd a odjezd

 1. V případě pozdějšího nástupu než v 15 hod. prosíme o informování. Po příjezdu Vás musíme zapsat do knihy hostů a k tomu budeme potřebovat platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Zaregistrují se všechny osoby, které využijí naše pokoje k přenocování.
 2. Cena je stanovena za celou vilu a zahrnuje všechny energie včetně lůžkovin.
 3. Host při zahájení pronájmu složí pronajímateli v hotovosti kauci 2000 Kč. Tato kauce bude vrácena na konci pobytu v plné výši, v případě že nedojde k žádným významnějším škodám, ztrátám na vybavení a nepořádku v objektu (netýká se drobností, typu pár rozbitých skleniček). V případě že dojde k závažnému poškození vybavení vily hradí ji host v plné výši.
 4. Hostovi bude předán klíč od vily a host ubytován. Překontroluje si neporušenost vybavení a všechny zjištěné závady ihned nahlásí. Při skončení pobytu předá vilu zpět v pořádku.
 5. Nástup na ubytování začíná dnem příjezdu po 15 hod. V den odjezdu je nutné objekt opustit do 11 hod., abychom vše stačili připravit pro další hosty (pokud předem není dohodnuto jinak, víkend, prodloužený víkend)
 6. Při skončení ubytování host předá vilu a další využívané prostory uklizené (vynesený koš, umyté nádobí atd.) při větším znečištění (např. neumyté nádobí – poplatek 500 Kč). Předá objekt a vrátí klíče.

Domovní řád

Snažíme se, aby vybavení naší vily bylo příjemné pro všechny, kdo k nám přijíždí s dětmi s přáteli – odreagovat se sportem, turistikou prohlídkou přírodních krás Pálavy, proto si zaslouží, aby se k němu hosté chovali slušně a neničili jej.

 1. V celém objektu je zakázáno kouřit (povoleno na určeném místě – před objektem a na zahradě)
 2. V apartmánech a v dalších prostorách chalupy nesmí host bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a jiných instalací. Pokud zjistí nějakou závadu nahlásí ji hned pronajímateli.
 3. Prosíme o třídění odpadu: plast, kartony, plechovky, sklo.
 4. Pokud možno používat domácí obuv
 5. V době od 22:00 do 6:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid. Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu
 6. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými ventily, proto je možné si regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání (platí pro zimní sezonu).
 7. Spotřeba plynu, elektrické energie a pitné vody je hlídána on-line.
 8. Za děti v plné výši zodpovídají rodiče, proto je nenechávejte bez dozoru (bazén, zahradní zařízení.)
 9. Přijímání návštěv bez ohlášení a souhlasu majitele objektu je zakázáno.
 10. Pobyt s domácími mazlíčky je povolený pouze pro malá plemena psů (do 10 kg váhy)
 11. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto domovního řádu. V případě že je hrubým způsobem poruší, má pronajímatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.
 12. Ve vinném sklepu jsou k dispozici lahve s vínem. Cena za láhev 125 Kč.
 13. Ve vile je bezdrátová WiFi s heslem Vilapodmajakem

Děkujeme Vám a přejeme příjemný pobyt

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.2.2022